Optimalizace

Jakákoli produkce, výroba a zákazník má speciální požadavky na své produkty, přepravní vzdálenosti, křehkost zboží, náchylnost na vlhkost nebo požadavky odběratelů – proto každou optimalizaci řešíme individuálně.

Navštívíme Vás a zjistíme jaké základní prvky Vaše společnost a výrobek potřebuje.

 

 

Základní prvky: 

CÍL – čeho chceme optimalizací dosáhnout

(nižší náklady, efektivnější balení, skladová úspora atd.) 

PROSTŘEDKY – jaké jsou naše možnosti změn

(kompletní změna paletové jednotky, dílčí změny obalů, efektivita kompletace atd.) 

 

Postup optimalizace: 

  1. Analýza stávajícího nebo požadovaného obalu
  2. Návrh a výběr materiálu obalového prostředku
  3. Výroba prototypu obalu
  4. Zkouška obalu v samotném provozu při zatížení a přepravě
  5. Vyhodnocení zkoušky obalu
  6. Sériová výroba obalů
  7. Postupné zlepšování funkčních nebo ekonomických ukazatelů